Polityka prywatności stonowane.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych informacji na Twój temat, w tym ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Administratorem danych osobowych jest Zakład Kamieniarski DIAMENTUM Mariusz Wierzbicki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łużycka 5.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@stonowane.pl

Serwis wykorzystuje dane osobowe poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

  1. Ochrona danych osobowych

Aby zapewnić bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, których celem jest zapobieganie udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Stale kontrolujemy ich wykonywanie i obserwujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe nie będą sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji niektórych funkcji Serwisu.

  1. Informacja o plikach cookies
    Serwis stonowane.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. W szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Z kolei „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, ma możliwość zmiany ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT